Thursday, January 14, 2010

Bakit ako ay Kristiyano, Ikaw ay Muslim?

Original Book Title:

“BAKIT AKO AY MUSLIM, IKAW AY KRISTIYANO?
Eisa “Rene” Saturno - Batalliones

nkatanggap ka na ba ng librong may pamagat na ganito?

Ito ang librong ipinamamahagi sa mga kristiyano upang mahikayat maging isang muslim.. ngunit ano nga ba ang nilalaman nito?

isang munting sulyap mula sa pahina 056 ng nasabing Libro

ito ang nasusulat.. "BASA"

Ano ang pagkakaiba ni Jesus sa Baka, Kay Buddah, sa apoy na pawang pinaniniwalaan ng magkabilang panig na ang diyos ay nagsakatawang nilalang?

Ang sagot: sila po ay walang pagkakaiba sapagkat sila ay pawang nilikha lamang ng diyos!

kung ating susuriin, sadyang napakalapastangan ang sumagi sa isip ng may akda para maisulat ang mga katagang ito..

Sinubukan ko itong ibahagi at ni-translate ko ito sa isang muslim arab na nakaka-intindi ng ingles, subalit hindi nya matanggap na isang Muslim ang sumulat ng mga katagang ito..

Kung ang pagkakakilala nya kay hesus ay isang Propeta at hindi diyos, bakit hayop ang pagtingin nya sa mga Propeta gaya ng paghahalintulad nya kay hesus sa isang baka (cow)??

Matatanggap ba ng mga Jews kung si propet Moises ay ikumpara nya sa isang bubwit, o ng mga muslim kung si propet Mohammad (SAS) ay ikumpara nya sa isang unggoy?

Siya na isang ordinaryong tao, kung may magsabi sa kanya na gaya nya ang isang baboy, ano mararamdaman nya?
note: name of author "EISA" - 'eisa' is arabic name means "JESUS"

Do you remember John Lennon?
Some years before, during his interview with an American Magazine, he said: "Christianity will end, it will disappear. I do not have to argue about that. I am certain. Jesus was ok, but his subjects were too simple, today we are more famous than Him" (1966)..
Lennon, after saying that the Beatles were more famous than Jesus Christ, was shot six times.

Jesus said..

" If you are embarrassed about me, I will also be embarrassed about you before my father."

"What benefit does it have, if a man gains the whole world but loses his soul? What can man give in exchange of his soul?" (Matthew 16:26)

Many more important people have forgotten that there is no other name that was given so much authority as the name of Jesus. Many have died, but only Jesus died and rose again, and he is still alive.

No comments: